Dodatečné informace Flatland / Additional Flatland information

 

(CZ)

Základní informace jsou přehledně shrnuty v technickém průvodci pro Freestyle BMX Park. (odkaz na konci této stránky)

Zde jsou uvedeny pouze ty informace, které jsou pro Flatland disciplínu odlišné (především systém závodu)

Disciplíny Flatland

 • Expert - nijak omezeno
 • Elite Women - ženy, věk 15+
 • Elite Men - muži, věk 15+

UCI Licence

- UCI licence není nutná.

- platná/neplatná licence nijak neovlivní výsledky závodu (prize money)

- UCI body získávají pouze jezdci s UCI licencí (tzn. jezdci bez licence budou v UCI rankingu přeskočeni) - počet dle pravidel UCI

Heaty

- jezdci budou náhodně rozděleni do třech heatů

Kvalifikace Flatland

Expert - kvalifikační jízda o délce 2m30s

Elite Women - kvalifikační jízda o délce 2m30s

Elite Men - kvalifikační jízda o délce 3 minuty

- Počet postupujících do finále dle pravidel UCI

Finále Flatland

finální jízdy mají stejnou délku jako kvalifikační jízdy

Výhry

Elite Men

 • 1.místo - 4 000 Kč
 • 2.místo - 3 000 Kč
 • 3.místo - 2 000 Kč

Elite Women

 • 1.místo - 2 000 Kč
 • 2.místo - 1 500 Kč
 • 3.místo - 1 000 Kč

Harmonogram

Sobota 23.7.2022 - 14:00

Kvalifikace jednotlivých kategorií v pořadí:

 • Expert
 • Elite Women
 • Elite Men
Sobota 23.7.2022 - 19:00

Finále jednotlivých kategorií v pořadí:

 • Expert
 • Elite Women
 • Elite Men

Celý pátek 22.7.2022 10:00 - 20:00

Sobota 23.7.2022 10:00-14:00

Volný trénink před kvalifikací

 

Sobota 23.7.2022 16:00 - 19:00

 

Volný trénink před finále

 

 

------------------------------------

 

(EN)

All information can be found in Competition Guide of Freestyle BMX Park (link at the bottom of this page)

Only the information that are different for Flatland discipline are listed here.

Flatland disciplines

 • Expert -  anyone
 • Elite Women - women aged 15+
 • Elite Men - men aged 15+

UCI license

- UCI license is not reguired for entry.

- valid/non-valid license will not affect results (prize money)

- UCI points will be given only to riders with valid UCI license (non-valid UCI riders will be skipped in the UCI ranking) - points  according to UCI

Heats

- riders will be randomly devided to three heats

Flatland Qualification

Expert -  run with duration of 2 minutes and 30 second

Elite Women - run with duration of 2 minutes and 30 second

Elite Men - run with duration of 3 minutes

- Qualified riders amount according  according to UCI

Flatland Finals

Same runs duration as in Qualification.

Prize money

Elite Men

 • 1.place - 4 000 Kč (approx. 160 euro)
 • 2.place - 3 000 Kč (approx. 120 euro)
 • 3.place - 2 000 Kč (approx. 80 euro)

Elite Women

 • 1.place - 2 000 Kč (approx. 80 euro)
 • 2.place - 1 500 Kč (approx. 60 euro)
 • 3.place - 1 000 Kč (approx. 40 euro)

Schedule

Saturday 23 July 2022 - 14:00

Qualification of all categories in order:

 • Expert
 • Elite Women
 • Elite Men
Saturday 23 July 2022 - 19:00

Final of all categories in order:

 • Expert
 • Elite Women
 • Elite Men

Friday 22 July .2022 10:00 - 20:00

Saturday 23 July 2022 10:00-14:00

Free practise before qualification

 

Saturday 23 July 2022 16:00 - 19:00

 

Free practise before finals

 

Potvrzené registrace / Confirmed riders